Zdjecia do dokumentów - jak sie przygotować? 

Zdjęcia do nowego dowodu osobistego i paszportu

 
Rozmiar zdjęcia: 3,5 x 4,5 cm
 
W przypadku zdjęć do dokumentów, takich jak paszport czy nowy dowód osobisty, głowa powinna być skierowana na wprost obiektywu (en face), tak aby dobrze widoczny był pełen owal twarzy. Osoba fotografowana powinna mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta oraz wzrok skierowany w kierunku obiektywu. Dla osób posiadających długie włosy, informujemy: czoło i uszy nie muszą być widoczne. 
 
W chwili robienia zdjęcia, nie powinno się posiadać żadnych kolczyków czy biżuterii oraz okularów, szczególnie z grubą oprawą. Brwi muszą być w pełni widoczne. Nie wolno również posiadać żadnych ozdób we włosach.  
 
W przypadku zdjęć do dowodu osobistego i paszportu dla dzieci poniżej lat 5, twarz również musi być skierowana na wprost, jednak nie musi posiadać cech biometrycznych. Oczy dziecka muszą być otwarte, a twarz w pełni widoczna.
 

Zdjęcia do legitymacji szkolnej

 
Rozmiar zdjęcia (w zależności od wymagań szkoły): 3,5 x 4,5 cm
 
Rozmiar zdjęć do legitymacji szkolnej nie jest sprecyzowany przez jakiekolwiek przepisy, dlatego w zależności od wymagania szkoły ich rozmiar może być różny. W większości przypadków szkoła prosi o zdjęcie 3,5 x 4,5 cm. W niektórych szkołach wymagane jest zdjęcie wykonane z lewego półprofilu, jednak w większości może być wykonane dowolnie. W razie wątpliwości można dopytać się w tej kwestii pracownika szkoły, który przyjmuje zdjęcia do legitymacji. Podczas robienia zdjęcia, nie można posiadać nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, a oczy muszą być otwarte i wyraźnie widoczne. Tło zdjęcia do legitymacji szkolnej powinno być jednolite białe lub inne jasne. 
 

Zdjęcia do legitymacji studenckiej

 
Rozmiar zdjęcia (w zależności od indywidualnego wymagania uczelni): 232 x 291 px
 
Informacje nt. rozmiaru zdjęć do legitymacji studenckiej wymaganego przez uczelnie najczęściej można znaleźć na stronie internetowej danej placówki. Najbardziej popularny rozmiar zdjęć, to 232 x 291 px, co pozawala na wydruk zdjęcia w rozmiarze 2 x 2,5 cm z odpowiednią jakością (300 dpi). Wyjściowy format zdjęć to JPG. Zdjęcie do legitymacji studenckiej jest wykonywane na wprost. Osoba fotografowana nie może posiadać nakrycia głowy, chyba, że nakazuje jej tego religia. Osoba z wrodzoną lub nabytą wadą wzroku, po uprzednim dostarczeniu pisemnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do uczelni, może dostarczyć zdjęcie do legitymacji w okularach z ciemnymi szkłami.  
 

Zdjęcia do dyplomu

 
Rozmiar zdjęcia: 4,5 x 6,5 cm (ASP Kraków 3,5 x 5 cm; Dyplom czeladniczy 3,7 x 5,2 cm) 
 
Zdjęcie do dyplomu wykonane jest z lewego półprofilu. Niektóre uczelnie wymagają, aby widoczne było lewe ucho. Oczy powinny być otwarte i wyraźnie widoczne. Nie można posiadać nakrycia głowy, czy okularów z ciemnymi szkłami. Wyjątkami są osoby, które z powodów religijnych muszą posiadać nakrycie głowy. Okulary z ciemnymi szkłami są dozwolone, jedynie dla osób o stwierdzonej niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Oświetlenie na zdjęciu do dyplomu powinno być równomierne, bez cieni. 
 

Zdjęcia do prawa jazdy

 
Rozmiar zdjęcia: 3,5 x 4,5 cm 
 
Podczas wykonywania zdjęć do prawa jazdy, osoba powinna być skierowana na wprost obiektywu. Koniecznie musi być widoczna całość głowy, jednak wizerunek nie może sięgać dalej niż do górnej części barków. Twarz powinna zajmować 70-80%  zdjęcia. Oczy muszą być wyraźnie widoczne (zwłaszcza źrenice), nieprzysłonięte włosami. Osoba fotografowana nie może posiadać okularów o ciemnych szkłach, nakrycia głowy, bądź czegokolwiek, co utrudniło by jej identyfikację. Powinno się mieć naturalny wyraz twarzy oraz zamknięte usta. Zdjęcie do prawa jazdy musi być dobrej jakości z odpowiednim oświetleniem, tak aby kolor skóry był naturalny i dobrze odwzorowany. W przypadku posiadania wady wzroku, można zrobić zdjęcie do prawa jazdy w ciemnych okularach, jednak trzeba spełnić poniższe warunki: 

 

Zdjęcia do wizy USA

Rozmiar zdjęcia: 5 x 5 cm ( 2 x 2 cale )